Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

Manifestacija "Naše blago", Udbina 26.svibnja 2018.godine

E-mail Ispis PDF

Pozivamo Vas na manifestaciju  „Naše blago“  koja će se održati u subotu 26.svibnja 2018. godine od 9:00 – 18:00 sati.

Na manifestaciji „Naše blago“ održati će se izložba domaćih životinja, na kojoj će uzgajivači izložiti ovce, koze, krave te male životinje. A proizvođači meda i sira izložit će svoje proizvode i ponuditi posjetiteljima izbor domaćih i kvalitetnih namirnica.

Vjerujemo da ćemo ovom manifestacijom doprinijeti očuvanju blagodati sela, a zauzvrat posjetiteljima pružiti priliku da kupe kvalitetne i domaće proizvode i pokazati domaće životinje, blago našega kraja.

Cijeli program taj dan voditi će poznati voditelj Davor Dretar Drele, a na kraju cjelokupne manifestacije, Mate Bulić će održati koncert.

Progam manifestacije „Naše blago“:

09:00 – izložba životinja

13:00 – igre za najmlađe ( skakanje u vrećama, utrka s jajima, skok u dalj )

14:00 – nastup KUD-ova

18:00 – koncert Mate Bulić

 

U prilogu se nalaze prijavnice. 

Prijavnica za KUD-ove

Prijavnica za OPG/OBRT

Ažurirano: Utorak, 17 Travanj 2018 09:56

Prethodno savjetovanje - Poziv

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
Klasa: 340-03/16-01/07
Urbroj: 2125/12-01-18-21
U Udbini, 12.04.2018. god.


POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


Javni naručitelj Općina Udbina planira objaviti otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Podudbina – Rebić“ s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), javni naručitelj će putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH staviti prijedlog Dokumentacije o nabavi i pripadajuću tehničku dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je dana 12.04.2018. i bit će otvoren do 19.04.2018.
Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu pregledati dokumentaciju i svoje primjedbe i prijedloge dostaviti kroz EOJN RH na web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u rubrici Prethodno savjetovanje.
Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na web stranici Općine Udbina, rubrika Javne objave - Prethodno savjetovanje.
S poštovanjem,

                                                                                                                                            Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Ažurirano: Četvrtak, 12 Travanj 2018 12:33

SAZIV 6. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

E-mail Ispis PDF

SAZIV ŠESTE REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 03.04.2018.GOD. U 13h

1. Usvajanje zapisnika sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Udbina

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2017.god.

-  Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2017.god. - opći dio 

-  Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.god. po organizacijskoj klasifikaciji 

-  Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.god. po programskoj klasifikaciji 

-  Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.god. po ekonomskoj klasifikaciji

-  Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. god.

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Udbina za 2017. god.

Usvajanje Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017.g.

Usvajanje Izvještaja o .Prijedlog izvještaja o utrošku sredstava od šumskog doprnosa za 2017. god.

Usvajanje izvještaja o utrošku sredstava od naknade za legalizaciju za 2017 .god.

Usvajanje izvještaja o realizaciji programa javnih potreba za 2017. god.

3.1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanje održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.

3.2. Usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017.g.

3.3. Izvještaj o ostvarenju Financijskog plana proračunskih korisnika za 2017.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. god.  Dječji vrtić "Medo"

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. god. Centra za pomoć u kući 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. god. Vijeća srpske nacionalne manjine

4.. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.god.

5. Prijedlog odluke o otpisu i isklnjiženju potraživanja i obveza 

6. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

7. Plan upravljanja imovinom Općine Udbina za 2018. god.

8. Odluka o kratkoročnom zaduženju 

9. Odluka o prijevremenom otkupu financijskog leasinga 

10. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

11. Izvještaj načelnika o radu u 2017. god. 

12. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. god.

 

 

Ažurirano: Petak, 30 Ožujak 2018 06:39

POZIV ZA PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

E-mail Ispis PDF

Poziv vlasnicima kuća za odmor

Obrazac za prijavu podataka

Ažurirano: Utorak, 27 Ožujak 2018 07:57

Stranica 8 od 51

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home