Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Općina Udbina Online

JAVNI POZIV

E-mail Ispis PDF

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta

Ažurirano: Srijeda, 04 Srpanj 2018 05:33

Poziv na dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 21/18

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 340-03/16-01/07
Urbroj: 2125/12-01-18-36
Udbina, 26.06.2018. godine

 

zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGU STRUČNOG NADZORA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE

Javni naručitelj Općina Udbina je pokrenula postupak jednostavne nabave pod nazivom „Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom nerazvrstane ceste Podudbina - Rebić“ koja se financira se iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., Podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovaj postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, Klasa: 330-01/17-01/01, Ur.broj: 2125/12-01-17-01 od 27.02.2017. godine i čl. 28. Pravilnika o provedbi mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (NN 71/2016).

Poziv je objavljen i na web stranici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Portal Ponuda, pod brojem ID poziva 1109 od 27.06.2018.

U nastavku se nalaze poveznice sa detaljima poziva i tehničkim podacima:

Poziva na dostavu ponuda

Glavno -izvedbeni projekt

Troškovnik radova

Ovlašteni predstavnici naručitelja

Ažurirano: Ponedjeljak, 02 Srpanj 2018 07:02

JAVNI NATJEČAJ

E-mail Ispis PDF

Javni natječaj za prijam u službu

Upute kandidatima- Voditelj odsjeka za upravno-administrativne poslove

Odluka o poništenju javnog natječaja

Ažurirano: Ponedjeljak, 02 Srpanj 2018 12:06

Javni oglas

E-mail Ispis PDF

Javni oglas za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Udbina

Odluka o izboru ponude

Ažurirano: Petak, 06 Srpanj 2018 11:27

SAZIV 8. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

E-mail Ispis PDF

Saziv 8. redovne sjednice Općinskog vijeća za 08.06.2018.god. sa početkom u 13 h

1. Usvajanje zapisnika sa 7.redovne sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2018.g.

- Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2018.g.

- Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018.g.

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.god.

- Prijedlog I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukure i ostalih građevinskih objekata za 2018.god. 

- Prijedlog I. Izmjene i dopune programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta 

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

3. Donošenje Zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Udbina

4. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Udbina

5. Donošenje Odluke o nabavci rabljenog vozila sa spremnikom za vodu

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja imovinom Općine Udbina za 2018.g.

7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za pomoć u kući Općine Udbina

9. Davanje prethodne suglasnosti na Statut Centra za pomoć u kući Općine Udbina

Ažurirano: Petak, 01 Lipanj 2018 09:55

Stranica 8 od 54

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home