Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Javna nabava_odvodnja_02/2013

E-mail Ispis PDF

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Udbina" , evidencijski broj nabave 03/2013.

Dokumentacija za nadmetanje

Projektni zadatak - privitak dokumentaciji za nadmetanje

 Pitanja i odgovori:

30.07.2013.

1. Pitanje: Može li ponuditelj za izradu studije izvodljivosti i elaborata zaštite okoliša koristiti usluge podizvoditelja sukladno točci 6.2. dokumentacije za nadmetanje?    Odgovor: Da. 

31.07.2013.

2. Pitanje: Ljubazno Vas molimo za pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u sljedećem:
Točkom 3.1. navedeno je da se kao dokaz utvrđivanja navedenih okolnosti dostavlja Izjava koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, te je također navedeno da izjavu potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta.
Međutim , na obrascu izjave o nekažnjavanju koja se nalazi u dokumentaciji u obliku priloga A, piše velikim slovima da potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, što je u suprotnosti sa prije navedenom odredbom dokumentacijom kao i sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/13).
Odgovor: Izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave (Izjava o nekažnjavanju)  - prilog A dokumentacije za nadmetanje ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Njena ovjera će eventualno biti potrebna kasnije tijekom postupka javne nabave shodno čl. 67. st. 5. točka 3. Izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi (NN 83/13).

Ažurirano: Srijeda, 31 Srpanj 2013 10:15

Uspješno proveden prvi projekt turističkog karaktera

E-mail Ispis PDF

staze1 Ovaj vikend (6. i 7.  srpnja) službeno su otvorene planinarske i brdsko biciklističke staze gdje je u dva dana prisustvovalo blizu 100 sudionika. Prvi dan je na svečanom otvorenju planinarskih staza bilo 70 gostiju od kojih većina planinari iz šest društava „Crnopac“ - Gračac,  „ Željezničar“ - Gospić, „Škamnica“ - Brinje, „Kapela“ -  Zagreb,  „Kamenjak“ - Rijeka i „Ozeblin“ – Udbina dok je drugi dan kod otvorenja biciklističkih staza sudjelovalo 15 biciklista.

Općina Udbina je 2011.  prijavila projekt  Edukativne, planinarske i brdsko-biciklističke staze na prostoru Ličke Plješivice na program Ministarstva turizma: Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu "Zelena brazda". Projekt je završen prošle godine ali je zbog vremenskih prilika službeno otvorenje odgođeno na ljeto.

Projektom su izrađene četiri staze ukupne dužine preko 80 km koje su označene sa 112 oznaka na stupovima i preko 100 planinarskih markacija, edukativna staza je označena sa dodatnih 12 informativnih tabli dok je na početnoj točki svih staza postavljena info ploča kod lugarnice u selu Visuć.. Dizajnirano je i tiskano 1000 komada brošura A2 formata u kojoj je svaka staza detaljno opisana. Vrijednost projekta je bila 75.000,00 kn od kojih je 40%  financiralo Ministarstvo turizma, a ostatak Općina Udbina. Najveći trošak je bilo čišćenje i postavljanje oznaka na stazama što je izvršilo komunalno društvo Hidrokom d.o.o.

U planu je izrada još jedne staze prema Ozeblinu  te u budućnosti tradicionalno okupljanje planinara svake prve subote mjeseca srpnja.

staze2staze3staze4staze5 BROŠURA

Ažurirano: Srijeda, 10 Srpanj 2013 15:03

Saziv_prve sjednice_opcinskog_vijeca

E-mail Ispis PDF

Saziv prve redovne sjednice Općinskog vijeća za 12.07.2013.

Ažurirano: Ponedjeljak, 08 Srpanj 2013 11:47

Donacije

E-mail Ispis PDF

Donacije, dodijeljene iz Proračuna Općine Udbina od 01.01. - 30.06.2013.

Ažurirano: Utorak, 02 Srpanj 2013 10:33

Stranica 82 od 84

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home