Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Smjernice o prevenciji širenja zaraze

E-mail Ispis PDF

Smjernice o prevenciji širenja zaraze

Obavijest o privremenom zatvaranju Dječjeg vrtića "Medo"

E-mail Ispis PDF

Odluka o privremenom zatvaranju Dječjeg vrtića "Medo" Udbina

Ažurirano: Utorak, 17 Ožujak 2020 07:58

KORONA VIRUS - OBAVIJEST

E-mail Ispis PDF

POŠTOVANI GRAĐANI,

U RAZDOBLJU OD 16.03.2020. DO 01.04.2020. GODINE ZBOG SPRJEČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA NEĆE BITI RADA SA STRANKAMA U PROSTORIJAMA OPĆINE UDBINA.

 ZA SVE INFORMACIJE MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA SLUŽBENI TELEFON 053-778-070 ILI NA OPĆINSKI MAIL:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 


osnovnosimtomipriprema-pranje-rukusamoizolacija


Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo _1

 

Ažurirano: Ponedjeljak, 16 Ožujak 2020 13:55

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 02/2020

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA UDBINA

 KLASA: 406-02/20-01/05

URBROJ: 2125/12-01-20-03

Udbina, 16.03.2020. god

-zainteresiranim gospodarskim subjektima-

 

 Predmet: Poziv za dostavu ponuda

Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave pod nazivom „Izgradnja pomoćne građevine i uređenje prostora za potrebe Centra za pomoć u kući“ te objavljuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 12.toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak predmetne jednostavne nabave provodi se sukladno članku 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/17-01/01,Ur.broj: 2125/12-01-19-06 od 12.12.2019. godine.

1. Naručitelj

Naručitelj: OPĆINA UDBINA, Stjepana Radića 6; OIB: 17826406163,

Broj telefona: 053/ 778-070; Broj telefaksa 053/778-613;

Internetska adresa: www.udbina.hr

Odgovorna osoba: Josip Seuček, načelnik

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/778-284, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2. Evidencijski broj nabave

JN 02/2020

3. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave: 424.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave po Grupama predmeta nabave:

Grupa 1: 281.500,00 kn

Grupa 2: 142.500,00 kn

4. Kriterij za odabir ponude

Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja dokaza sposobnosti)

5. Opis predmeta nabave i troškovnik

Predmet nabave je izgradnja pomoćne zgrade – garaže i skladišnog prostora te uređenje postojećeg neiskorištenog prostora prizemlja zgrade općine za potrebe javne ustanove Centar za pomoć u kući Općine Udbina.

Predmet nabave je podijeljen u grupe:

Grupa 1 Predmet nabave je izgradnja pomoćne građevine.

Grupa 2 Predmet nabave je uređenje neiskorištenog prizemlja zgrade Općine Udbina

6. Uvjeti nabave i zahtjevi koje ponuditelj treba ispuniti

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 90 dana od dana obostranog potpisa ugovora

Zahtjevi koje ponuditelj mora ispuniti:

-               razlozi isključenja (potvrda porezne uprave o nepostojanju duga)

-               pravna i poslovna sposobnost (izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar)

-               tehnička i stručna sposobnost (popis izvršenih radova predmeta nabave i potvrde druge ugovorne strane, zaposlen ovlašten voditelj radova/građenja)

-               jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po potpisu Ugovora)

-               jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (po dostavi Okončane situacije)

7. Načini i rok dostave ponude

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja s naznakom: „Izgradnja pomoćne građevine i uređenje prostora za potrebe Centra za pomoć u kući“ na adresu dostave navedenu u točci 1. Poziva.

Rok za dostavu ponude je 30.04.2020. do 12:00 sati

Radi utvrđivanja postojećeg stanja u vezi s predmetom nabave ponuditeljima se preporuča obilazak lokacija koje su predmet radova (za dogovor u vezi sa obilaskom kontaktirati navedenu službu za kontakt).

 Detaljniji opis predmeta nabave i svi ostali važni podaci navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Ukoliko želite sudjelovati u postupku nabave molimo vas da dostavite Zahtjev za dostavu Dokumentacije na slijedeću adresu odnosno e-poštu te navedete za koj grupu predmeta nabave ste zainteresirani:

Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Ažurirano: Ponedjeljak, 16 Ožujak 2020 12:53

Stranica 10 od 76

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home