Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Bezuvjetno mišljenje na poslovanje Općine Udbine

E-mail Ispis PDF

Državni ured za reviziju je izrazio bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja Općine Udbina. Naime, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju obavljena je financijska revizija poslovanja Općine Udbina za 2020.g. Predmet revizije su bili godišnji financijski izvještaji, usklađenost poslovanja Općine sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom su obuhvaćena područja djelokruga i unutarnjeg ustrojstva, planiranja i izvršenja proračuna, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, imovine, obveza i javna nabava.

Općini Udbina je u kolovozu dostavljeno konačno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji kojim je Državni ured za reviziju po prvi put izrazio bezuvjetno pozitivno mišljenje o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja Općine. Ovakav nalaz Državne revizije pokazatelj je urednog financijskog poslovanja Općine odnosno Jedinstvenog upravnog odjela kao i kvalitete rada djelatnika.

Izvješće Državnog ureda za reviziju naći će se na usvajanju na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, a u nastavku je sažetak izvješća. 

revizija 1

Ažurirano: Utorak, 31 Kolovoz 2021 12:18

Uređenje groblja u Udbini - II faza

E-mail Ispis PDF

U udbinskom groblju izvode se radovi u sklopu projekta  Uređenja groblja  u naselju Udbina - II faza. Prva faza izvedena je 2017.  kada je izgrađeno 275 metara staza , izveden je priključak vode, instalirana je komunalna oprema, a temeljem naputka konzervatorskog odjela iz Gospića izvršilo se grupiranje postojećih grobnih ploča . U drugoj fazi se izvode pristupne staze/ putevi betonskim opločnicima u dužini od 200m.  Cilj je bolja organizacije groblja formiranjem grobnih polja što će upravitelju groblja, Komunalacu Udbina d.o.o., omogućiti dodjeljivanje grobnih mjesta na početku groblja, a ne kao do sada na njegovu kraju. Sam projekt sufinicira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sa 125.000,00 kn.

groblje1groblje2groblje3

Ažurirano: Srijeda, 25 Kolovoz 2021 07:47

Natječaj - dječji vrtić Medo

E-mail Ispis PDF

Natječaj za popunu radnog mjesta u dječjem vrtiću Medo - odgojitelj/ica predškolskog odgoja

Ažurirano: Ponedjeljak, 23 Kolovoz 2021 13:02

Sufinanciranje obrazovnih materijala za učenike osnovne škole

E-mail Ispis PDF

Odluka o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

Ažurirano: Ponedjeljak, 23 Kolovoz 2021 12:57

Rekonstrukcija vodovoda u Udbini

E-mail Ispis PDF

Danas su započeli građevinski radovi na projektu "Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina" kojim će se rekonstruirati vodovodna mreža južnog dijela naselja Udbina cilju smanjenja gubitaka vode u mreži. Radovi će se izvoditi u 11 ulica gdje će se zamijeniti 3817 metara vodovodne mreže, izgraditi 396 metara novog voda u dvije ulice te izvršiti prespajanje 140 postojećih kućnih priključaka.
Nositelj projekta je naša tvrtka Kraljevac d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju dok je izvođač radova tvrtka Pandora d.o.o. Vrijednost radova je 5.280.000,00 kn bez PDV-a.
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda". Zbog povećanja cijena rada i materijala na tržištu bilo je potrebno iznaći i dodatna sredstva koja smo osigurali kod Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Budući da je do kraja rujna u planiranu izvršiti asfaltiranje dio ulica u naselju Udbina rekonstrukcija vodovoda će se prvo provesti u ulicama: Augusta Šenoe, Stjepana Radića, Mutilićka, Lovinačka, popa Marka Mesića i Lovinačkoj.

 

 

Ažurirano: Srijeda, 18 Kolovoz 2021 15:13

Stranica 2 od 83

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home