Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna UPU naselja Udbina te objave javne rasprave

E-mail Ispis

 

Temeljem članka 95. stavka (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 46. Statuta Općine Udbina (Službeni glasnik Općine Udbina 3/13 i 6/13 ) načelnik Općine Udbina dana 30. travnja 2015. godine donio je:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina i objavi javne rasprave

I.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina (u nastavku: Plan) za javnu raspravu.

II.

Prijedlog Plana za koji se utvrđuje rok javne rasprave sadrži Odredbe za provođenje, Obrazloženje, Sažetak za javnost i Kartografski dio.

III.

Prijedlog Plana upućuje se na javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje). Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine i Ministarstva te na oglasnoj ploči.

IV.

Javni uvid trajati će od 11.05.2015. do 26.05.2015., a biti će moguć u prostorijama općinske vijećnice Općine Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina.

V.

Javno izlaganje održat će se dana 22.05.2015. u 12:00 h u prostorijama Općinske vijećnice Općine Udbina na adresi Stjepana Radića 6, 53234 Udbina.

VI.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su podnijele zahtjev za Izmjene i dopune na području Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se predati u pismenom obliku na adresu Općine ili upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida najkasnije do 26.05.2015.

VII.

Za provođenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina.

VIII.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Udbina.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Pešut, dipl.ing.

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home