Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Javna rasprava - Izmjena i dopuna UPU naselja Udbina

E-mail Ispis

Obavijest o provođenju javne rasprave povodom Izmjena i dopuna urbanističkog plana naselja Udbina.

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Zaključka općinskog načelnika klasa: 350-04/14-01/01, ur.broj: 2125/12-01-15-27, od 30.04.2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina objavljuje:

 

J A V N U    R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG

PLANA UREĐENJA NASELJA UDBINA

 

I. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina biti će izložen na javni uvid u prostoriji općinske vijećnice Općine Udbina, na adresi Stjepana Radića br.6, Udbina, od 11. svibnja 2015. godine do 26. svibnja 2015. godine svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati i na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr).

II. Javno izlaganje Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina održat će se dana 22. svibnja 2015. godine u 12.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Udbina, Stjepana Radića br.6, Udbina.

III. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina mogu se dostavljati do 26. svibnja 2015. godine na adresu: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića br.6, 53234 Udbina, ili upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog Plana u općinskoj vijećnici Općine Udbina.

IV. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Danica Prica, dipl.oecc. 

Prilozi za javnu raspravu:

1. Odluka o donošenju

2. Obrazloženje i sažetak za javnost

3. Kartografski dio

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home