Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

14.REDOVNA_SJEDNICA_OPCINSKOG_VIJECA

E-mail Ispis

14. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 04.05.2015. 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2015- GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2015 - 2017. GODINA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM. INF.,OBJEKATA VODOPSKRBE I KANALIZ, TE GRAĐ.OBJEKATA ZA RAZDOBLJE 2015-2018

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2015. GODINI

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2014. GODINI

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE UDBINA U SKUPŠTINU LAG-a LIKA

ODLUKA O IZBORU PONUDE I PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI - PODZAKUP

ODLUKA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O VODOOPSKRBI

ZAKLJUČAK O NAČINU SUFINANCIRANJA PROVEDBE PROGRAMA GLAZBENE ŠKOLE

ZAKLJUČAK O PROVEDBI ANAIZE UVJETA ZA NAPLATU KOMUNALNE NAKNADE

ZAPISNIK SA 14. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel