Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

SAZIV 3. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

E-mail Ispis

SAZIV TREĆE REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 14.12.2017.g. U 13 h

1 .PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2017.G.

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.G.

PRIJEDLOG III. IZMJENA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G.

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.G.

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA 2017.G.

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2017.G.

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017.G.

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017.G.

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2017.G.

2. PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GOD. - OPĆI DIO

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GOD. - POSEBNI DIO 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2018.G.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2018.G.

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2018.G.

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018.-2020.G.

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA RAZDOBLJE 2018.-2021.G.

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE UIDBINA ZA 2018.G.

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018.G.

PRIJEDLOG UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018.G.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2018.G.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2018.G.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA

5. PRIJEDLOG ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 

6. PRIJEDLOG O VISINI GROBNIH NAKNADA 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI - NERAZVRSTANE CESTE

8. PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

9. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA OPĆINE UDBINA U SKUPŠTINI LOKALNE AGENCIJSKE GRUPE LIKA

10. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

PROCJENA RIZIKA OD KATASTROFA ZA OPĆINU UDBINA

11. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2017.G.

12. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2018.G.

13. III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE UDBINA I I IZMJENE I DOPUNE UPU GZ PODUDBINA

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA UPU GZ PODUDBINA

III IZMJENE I DOPUNE PPU OU - grafički prilog 1

III IZMJENE I DOPUNE PPU OU - grafički prilog 2

I IZMJENE I DOPUNE UPU GZ  - konačni prijedlog

I IZMJENE I DOPUNE UPU GZ  - grafički prilog

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home