Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Sukob interesa 2017

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA UDBINA

 

           

                                                              

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br.120/16) i članka 46. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 8/13, 15/13 i 18/13) Načelnik Općine Udbina donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Udbina kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Udbina.

 

 

 

 

Klasa: 330-01/12-01/01

Urbroj: 2125/12-01-17-18

U Udbini, 01.12.2017. godine

 

 

 

           

                                                                                                  Načelnik Općine

                                                                                                  Josip Seuček, mag.ing.

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Sukob interesa Sukob interesa 2017