Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Poziv na javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste na prostoru naselja Rebić

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA

Klasa: 340-03/16-01/07
Ur.broj: 2125/12-01-18-26
Udbina, 14.05.2018. godine

Na temelju članka 131, 132 i 133 Zakona o cestama ( Narodne cestama br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14) Općina Udbina objavljuje


JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta


Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Podudbina-Rebić, da Općina Udbina kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskoj općini Udbina, odnosno u naselju Rebić na katastarskim česticama sukladno odluci o izmjeni i dopuni odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, Klasa: 943-01/14-01/01, Urbroj: 2125/12-01-18-13, od 03.05.2018 god.
Radovi započinju 15.05.2018 g., i od tog dana Općina Udbina započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, g. Rajko Škeva dipl. ing.geod. ,predstavnik „ Projeter“ d.o.o. Split, Gajeva 18.
Nositelji prava na nekretninama, mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 18.05.2018.g. u Općinskoj vijećnici Općine Udbina od 11 do 13 sati.


Načelnik Općine
Josip Seuček, mag.ing.

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Obavijesti Poziv na javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste na prostoru naselja Rebić