Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

SAZIV 18.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 12.12.2019.

E-mail Ispis

SAZIV 18.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 12.12.2019. (ČETVRTAK) U 14 SATI

2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU-OPĆI DIO

PRIJEDLOG PRORAČUNA-POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020-2022.

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU ZA 2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA 2020.

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2020.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA KOM.INF ZA 2020.

3. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

4. DONOŠENJE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

5. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM VLASNIŠTVU OPĆINE UDBINA 2018.

6. DONOŠENJE PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE UDBINA ZA 2020.

7. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U VIJEĆU OPĆINE UDBINA ZA 2020

8. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE UDBINA 

8A.DOKUMENT PROCJENE

9.DONOŠENJE PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

9A. DOKUMENT PLANA

10. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

11. USVAJANJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

12. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

13. USVAJANJE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA

13.A.ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN CENTRU ZA POMOĆ U KUĆI

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home