Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Kraljevac d.o.o.

hidrokomOpćinsko društvo za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Dokumenti i Akti

E-mail Ispis

SEDAMNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA,31.10.2019.

ŠESNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 02.08.2019.

PETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA , 19.06.2019.

ČETRNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.03.2019.

TRINAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 31.01.2019.

DVANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.12.2018.

JEDANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 19.10.2018.

DESETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 17.08.2018.

DEVETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.07.2018. G

OSMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA,  08.06.2018.G.

SEDMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 03.05.2018.G.

ŠESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 03.04.2018. G.

PETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 23.01.2018.G

ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA,21.12.2017.

TREĆA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.12.2017.

DRUGA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 15.09.2017.

 PRVA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 25.07.2017.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 12.06.2017.

-----------------------------------------------------------------------------

DVADESET OSMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 19.04.2017.

DVADESET SEDMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.03.2017.

DVADESET ŠESTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 08.02.2017.

DVADESET PETA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 22.12.2016.

DVADESET ČETVRTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.11.2016.

DVADESET TREĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.09.2016.

DVADESET DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 01.08.2016.

DVADESET PRVA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 27.06.2016.

DVADESETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 30.03.2016.

DEVETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 25.02.2016.

OSAMNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 21.12.2015.

SEDAMNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 09.11.2015.

Šesnaesta redovna sjednica općinskog vijeća, 15.09.2015.

PETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.07.2015.

ČETRNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 04.05.2015.

TRINAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 23.03.2015.

DVANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 22.12.2014.

JEDANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 11.11.2014.

DESETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 15.09.2014.

DEVETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 31.07.2014.

OSMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 11.07.2014.

PRVA IZVANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 28.05.2014.

SEDMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.05.2014.

ŠESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 14.04.2014.

PETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 24.03.2014.

ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 23.12.2013.

TREĆA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.12.2013.

DRUGA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.09.2013.

PRVA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 12.07.2013.

PRVA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 18.06.2013.

21.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 03.04.2013.

20.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA,, 21.03.2013.

19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 27.12.2012.

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 27.11.2012.

17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 06.09.2012.

16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 06.06.2012.

5. IZVANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 12.04.2012.

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 29.03.2012.

 

 


OPĆINA UDBINA

NAČELNIK

Poslovnik o radu načelnika

Izvještaj načelnika o radu u 2014. godini

OPĆINSKO VIJEĆE

Statut Općine Udbina

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, 12.7.2013

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta 16.9.2013.

Poslovnik Općinskog vijeća

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odluka o ustrojstvu JUO

Pravilnik o unutarnjem redu u JUO

Pravilnik o radu

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO_prva izmjena

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO_druga izmjena

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Udbina

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Udbina

Odluka o II izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Udbina 

Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Udbina

Plan primja službenika i namještenika u JUO za 2013. g.

Plan primja službenika i namještenika u JUO za 2014. g.

Plan primja službenika i namještenika u JUO za 2015. g.

Odluka o izmjeni Plana primja službenika i namještenika u JUO za 2013. g.

Odluka o izmjeni Plana primja službenika i namještenika u JUO za 2015. g.

Plan primja službenika i namještenika u JUO za 2018.g.

Pravilnik o nagrađivanju

Procedura ugovorne obveze

Procedura zaprimanja i plaćanja računa

Službenik za informiranje

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Visina osnovice i koeficijenta za načelnika i zamjenika načelnika

Visina naknade predsjednika OV

Visina naknade za rad članova OV

Visina koeficijenata za obračuna plaće službenika i namještenika u JUO

Visina koeficijenata za obračuna plaće zaposlenika dječjeg vrtića "Medo"

Pravilnik o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona i troškovima reprezentacije

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Službenik za informiranje-NOVO

Službenik za zaštitu osobnih podataka - NOVO

Plan prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina za 2019. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2019. godinu

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

 

OPĆI POSLOVI

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI

Odluka o osnivanju

Odluka o imenovanju vd ravnatelja

Odluka o imenovanju upravnog vijeća

Odluka o koeficijentima

DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

Odluka o utvrđivanju cijene boravke djece

Odluka o naknadi troškova smještaja djece

SOCIJALNI PROGRAM

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje prava iz socijalne skrbi

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu pomoći u ogrijevu

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu pomoći za nabavu školskih udžbenika

Odluka o kriterijima i načinu dodjele novčane pomoći 

FINANCIJE

PRORAČUN 2014

Proračun

Proračun I izmjene i dopune

Proračun II izmjene i dopune

Polugodišnji obračun Proračuna

Godišnji obračun Proračuna

Odluka o izvršenju proračuna

Odluka o I izmjeni Odluke o izvršenju proračuna

Odluka o II izmjeni Odluke o izvršenju proračuna

Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa I izmjene

Plan razvojnih programa II izmjene

Program gradnje

Program gradnje I izmjene

Program gradnje II izmjene

Program gradnje izvještaj

Program javnih potreba

Program javnih potreba I izmjene

Program javnih potreba II izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture  I izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture II izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture Izvještaj

Program šumski doprinos

Program šumski doprinos izmjene

Šumski doprinos izvještaj

PRORAČUN 2015

Proračun

Proračun I Izmjene i dopune 

Odluka o izvršenju proračuna 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju proračuna

Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa I izmjene

Program gradnje

Program gradnje I izmjene

Program javnih potreba

Program javnih potreba I izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture I izmjene

Program šumski doprinos

Program šumski doprinos I Izmjene

Odluka o mjerama štednje

Program utroška naknade za legalizaciju

Program utroška naknade za legalizaciju

Popis sponzorstva i donacija

Evidencija ugovora i aneksa ugovora (bez nabave)

PRORAČUN 2016

Proračun

Odluka o izvršenju proračuna

Plan razvojnih programa

Program gradnje

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2016.g.

Program utroška šumskog doprinosa za 2016.g.

Program utroška sredstva od leglizacije za 2016.g.

Program javnih potreba

PODUZETNIČKA ZONA

Odluka o osnivanju poduzetničkih zona

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju poduzetničkih zona

Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva

Odluka o početnoj cijeni

GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Odluka o gospodarenju nekretninama

Odluka o zakupu poslovnog prostora

Odluka o I izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o II izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o III izmjeni odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o korištenju javnih površina

POLJOPRIVREDA

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama

JAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - LAG LIKA

Odluka o uključivanju u projekt

Izmjena odluke u uključivanju u projekt

Imenovanje predstavnika u Skupštinu LAG-a

KOMUNALNA DJELATNOST

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnom redu

Odluka o držanju domaćih životinja

Odluka o držanju kućnih ljubimaca

Odluka o I Izmjeni odluke o držanju kućnih ljubimaca

Odluka o grobljima

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše razine buke

Odluka o nazivima ulica i trgova i nazivu naselja

Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

VODOOPSKBRA I ODVODNJA

Odluka o vodoopskrbi

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o izmjeni Odluke na priključenju na vodne građevine

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj vodnog gospodarstva

Odluka o zaštiti izvorišta Bukovac i Kraljevac

Odluka o odvodnji otpadnih voda u naselju Udbina

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom 2014-2020

JAVNA RASVJETA

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

KOMUNALNA NAKNADA

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnoj naknadi I izmjena

Odluka o komunalnoj naknadi II izmjena

Odluka o komunalnoj naknadi III izmjena

Odluka o komunalnoj naknadi-NOVO

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade - NOVO

KOMUNALNI DOPRINOS

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu I izmjene

Odluka o komunalnom doprinosu II izmjene

Odluka o komunalnom doprinosu - NOVO

LEGALIZACIJA

Odluka o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Odluka o broju etaža

TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO

Odluka o radnom vremenu prodavaonica

Odluka o uvijetima i lokacijama za prodaju robe pokretnih prodavača

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o dopuni odluke o ugostiteljskim djelatnostima

SPOMENIČKA RENTA

Odluka o visini spomeničke rente

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Obrazac za samoprocjenu utvrđivanja obaveze Općine Udbina iz članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Udbina

Odluka o imenovanju stožera

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju stožera

Odluka o nazivu i obuhvatu naselja

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Općinsko vijeće