Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Ispis

Klasa: 940-01/17-01/03

Ur.broj: 2125/12-01-18-12

Udbina, 10.12.2018. godine

 

Na temelju članka 131, 132 i 133 Zakona o cestama ( Narodne cestama br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14) Općina Udbina objavljuje

  

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u naselju Podlapača

 Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u naselju Podlapača, da Općina Udbina kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskoj općini Podlapača, u naselju Podlapača na katastarskim česticama k.č. 446/2, 3088, 3102 te 3119, sukladno odluci o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, Klasa: 943-01/14-01/01, Urbroj: 2125/12-01-14-01, od 22.12.2014. god.

Radovi započinju 03.12.2018 g., i od tog dana Općina Udbina započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, g. Rajka Škeve dipl. ing.geod. predstavnik „ Projeter “ d.o.o.Zagreb,XIII Vrbik 1.

Nositelji prava na nekretninama, mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 18.12.2018.g. u Općinskoj vijećnici Općine Udbina od 11 do 13 sati.

                                                                                                                                            

Načelnik Općine:

                                                                                                          Josip Seuček, mag.ing,.