Proračun za 2018. godinu

Ispis

PRORAČUN 2018. G.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. god.

Proračun za 2018. godine - opći dio 

Proračun za 2018. godinu - posebni dio 

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. -2020. - opći dio

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. -2020. - posebni dio

Prijedlog Plana razvonih programa 2018. -2020.

Proračunski vodič za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2018. godinu

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-30.06.2018

Popis isplaćenih donacija u 2018. godini