JAVNI NATJEČAJ

Ispis

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA U KULTURI, SPORTU I OSTALIM PODRUČJIMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ILI PROJEKTA

OBRAZAC PRORAČUNA

IZJAVA O PARTNERSTVU

OBRAZAC ŽIVOTOPISA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATU SREDSTAVA

OGLEDNI OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

IZJAVA IZVODITELJA AKTIVNOSTI NAVEDENIH U OPISU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI