SUBVENCIJA OSJEMENJIVANJA GOVEDA

Ispis

ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU CIJENE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2019. GODINI