SAZIV 15. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Ispis

SAZIV 15. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA ZA SRIJEDU 19.06.2019. GODINE - SA POČETKOM U 13 SATI

PRIJELOG 1.IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU-OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

DONOŠENJE ODLUKE O II. IZMJENAMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UDBINE

DONOŠENJE ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT "OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U OPĆINI UDBINA"

DONOŠENJE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZAPOSLENIH U CENTRU ZA POMOĆ OPĆINE UDBINA

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

DONOŠENJE ODLUKE O OTPISU I RASHODU DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA