Prostorno planska dokumentacija

Ispis
pdf Prostorni plan uređenja Općine Udbina
Odredbe Izmjene i dopune 2010-odredbe Izmjene i dopune 2014 - odredbe Izmjene i dopune 2017 - odredbe PROČIŠĆENI TEKST PPU OPĆINE UDBINA Korištenje i namjena karta A Korištenje i namjena karta B

 

 

pdf Urbanistički plan uređenja Udbina
II IZMJENE I DOPUNE UPU UDBINA 2019 - TEKST
PROČIŠĆENI TEKST UPU UDBINA

GRAFIČKI DIO - NAMJENA

 GRAFIČKI DIO - PROMET

GRAFIČKI DIO - TK I EEK

GRAFIČKI DIO - VODA I ODVODNJA

GRAFIČKI DIO - ZAŠTITA

GRAFIČKI DIO - OBLICI KORIŠTENJA GRAFIČKI DIO - NAČIN GRADNJA GRAFIČKI DIO - UREĐENJE ZELENILA  

pdf Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina
IZMJENE I DOPUNE UPU GZ PODUDBINA 2017 - TEKST PROČIŠĆENI TEKST UPU GZ PODUDBINA UPU GZ Podudbina - karta.pdf