Proračun Općine Udbina

Ispis

PRORAČUN ZA 2021. godinu

Proračun Općine Udbina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023.-opći dio

Proračun Općine Udbina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023.-posebni dio

Obrazloženje Proračuna Općine Udbina za 2021.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2021.

Plan razvojnih programa za 2021-2023

Upute za izradu proračuna Općine Udbina za razdoblje 2021. -2023.

Prijedlog Proračuna za 2021. - opći dio

Prijedlog Proračuna za 2021. - posebni dio

Proračunski vodić 2021.

PRORAČUN ZA 2020. G.

Popis isplaćenih donacija u 2020. godini

Godišnji financijski izvještaji za 2020. god.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaji za 2020. god.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.-Opći dio

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.-posebni dio

Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Udbina za 2020.

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2020. godinu

Odluka o I. izmjeni odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2020. godinu

I.Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu

I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.

Proračun Općine Udbina za 2020. sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu - Opći dio

Proračun Općine Udbina za 2020. sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu - Posebni dio

Obrazloženje Proračuna  Općine Udbina za 2020. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2020. godinu

Plan razvojnih programa Općine Udbina za razdoblje 2020. - 2022.

Upute za izradu proračuna Općine Udbina za razdoblje 2020. -2022.

Prijedlog Proračuna Općine Udbina za 2020. sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog Proračuna za 2020. - posebni dio

Proračunski vodič za građane

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022.

PRORAČUN ZA 2019. G.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

Obrazloženje uz izvještaj

Godišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2019.

Odluka o raspodjeli sredstava  za 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Udbina za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2019. godinu

Odluka o I. izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Udbina za 2019. godinu

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2019. godinu

____

Upute za izradu proračuna Općine Udbina za razdoblje 2019. -2021.

Prijedlog Proračuna Općine Udbina za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021.

Prijedlog Proračuna Općine Udbina za 2019. godinu - posebni dio

Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Udbina za razdoblje 2019. - 20121.

Proračunski vodič Općine Udbina za 2019. godinu

Proračun Općine Udbina za 2019.g.s projekcijama za 2020.-2021.(opći dio)

Proračun Općine Udbina za 2019.g. s projekcijama za 2020.-2021.g. (posebni dio)

Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2019.

Godišnji financijski izvještaj Općine Udbina za 2019. godinu

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje Općine Udbine 2019. godine

Popis isplaćenih donacija u 2019. godini

Konsolidirani financijski izvještaji Općine Udbina za 2019. godinu

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2019. godinu

PRORAČUN ZA 2018. G. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2018. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Udbina za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

Konsolidirani financijski izvještaji Općine Udbina za 2018. godinu

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz godišnje finacijske izvještaje u 2018. godini

Proračun za 2018. godinu - opći dio 

Proračun za 2018. godinu - posebi dio

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.

Proračunski vodič za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. -2020. - opći dio

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. -2020. - posebni dio

Prijedlog Plana razvonih programa 1018. -2020.

I.Izmjene i dopune Proračuna za 2018.godinu

Odluka o I.izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna za 2018.g.

I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2018.g. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračunaOpćine Udbina

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2018. GODINU

Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu

III. izmjene i dopune proračuna Općine Udbina za 2018.g

III. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018.g

 III. izmjene odluke o izvršenju proračuna za 2018.g

Popis isplaćenih donacija u 2018. godini

 PRORAČUN 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.g.

Obrazloženje uz godišnji financijski izvještaj  o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2017.g.

Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Udbina u 2017.g.

Godišnji financijski izvještaji Općine Udbina za 2017.godinu

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje Općine Udbina za 2017.g.

Tablica uz bilješke - 2017.godina

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2017. godinu

Prve izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu

Prijedlog proračuna za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. - 2019. godinu

Proračunski vodič za 2017. godinu

Plan razvojnih programa za 2017 do 2019 godine

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Udbina za 2017. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2017. godinu

Donacije u 2017. g.

PRORAČUN 2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu

Bilješke uz temeljne financijske izvještaje za 2016. godinu

Tablice uz obvezne Bilješke za 2016. godinu

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu

Bilješke uz konsolidiranifinancijski izvještaj za 2016. godinu

Donacije u 2016. godini

PRORAČUN 2015.

PRORAČUN 2014.

PRORAČUN 2013.

PRORAČUN 2012.