2.REDOVNA SJEDNICA

Ispis

2.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.09.2013.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za razdoblje 01.01. - 30.06.2013.

Polugodišnji izvještaj - posebni dio

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Udbina

Odluka o naknadi za rad članova Općinskog vijeća

Odluka o imenovanju povjerenstva za izradu grba i zastave Općine Udbina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Komunalnog društva "Hidrokom" doo

Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju "Hidrokom" doo

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Udbina

Zaključak o davanju Suglasnosti

Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

Zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća