13.REDOVNA_SJEDNICA_OV

Ispis

13. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 23.03.2015. GODINE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU ZAHTJEVA-ANA PAVIČIĆ

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI - FRIZERSKI SALON

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM. INFRASTRUKTURE, VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE, TE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK - HIDROKOM

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA OPĆINE ZA 2014. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE UDBINA ZA 2014.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK - NEKRETNINE

ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA

ODLUKA O OTPISU I RASHODU IMOVINE

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA ISPORUČITELJA VODNE USLUGE "KRALJEVAC" d.o.o. UDBINA

ZAKLJUČAK-PRIZNANJA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACRTA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ZAMOLBE-RAMIZA HUŠKARIĆ

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO"

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA I PROGRAM RADA "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

ZAKLJUČAK O ZADUŽENJU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANC.PLANA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO" ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA" ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA 2014 GODINU

ZAPISNIK