14.REDOVNA_SJEDNICA_OPCINSKOG_VIJECA

Ispis

14. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 04.05.2015. 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2015- GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2015 - 2017. GODINA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM. INF.,OBJEKATA VODOPSKRBE I KANALIZ, TE GRAĐ.OBJEKATA ZA RAZDOBLJE 2015-2018

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2015. GODINI

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2014. GODINI

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU

ODLUKA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OPĆINE UDBINA U SKUPŠTINU LAG-a LIKA

ODLUKA O IZBORU PONUDE I PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI - PODZAKUP

ODLUKA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O VODOOPSKRBI

ZAKLJUČAK O NAČINU SUFINANCIRANJA PROVEDBE PROGRAMA GLAZBENE ŠKOLE

ZAKLJUČAK O PROVEDBI ANAIZE UVJETA ZA NAPLATU KOMUNALNE NAKNADE

ZAPISNIK SA 14. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA