19_REDOVNA_SJEDNICA

Ispis

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Udbina

Zaključak o određivanju prinudnog upravitelja zgrada

Pravilnik o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Udbina

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Odluka o uvjetima i lokacijama za prodaju robe pokretnih prodavača i prodaji robe na klupama izvan tržnice

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu

Zapisnik sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća