21_REDOVNA SJEDNICA

Ispis

21. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 27.06.2016.

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOM. OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE

ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O GOSPODARSKOJ ZONI

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2015. GODINU

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O IZVJEŠTAJU REVIZIJE ZA "KRALJEVAC"

ODLUKA O PRIJEDLOGU SUDACA POROTNIKA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU POMOĆI U OGRJEVU

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE

ZAPISNIK