23.REDOVNA_SJEDNICA_OV

Ispis

23. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 14.09.2016.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016. GODINU

STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE UDBINA ZA RAZDOBLJE 2016-2020

AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA KORUPCIJE U OPĆINI UDBINA ZA 2016. I 2017. GODINU

ODLUKA O UKIDANJU VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE UDBINA

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINE

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O UKIDANJU/PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

ZAKLJUČAK O IZVLAŠTENJU ZEMLJIŠTA U NASELJU UDBINA

ZAPISNIK SA SJEDNICE