24.sjednica

Ispis

24. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 16.11.2016.

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2016.

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA U PROSTORU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ETIKU

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI UDBINA

ODLUKA O NABAVCI SLUŽBENOG VOZILA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJIMA

ODLUKA O IZBORU PONUDE I PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA

ODLUKA O IZRADI IZMJENA PPU I URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PODUDBINA

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO"

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO"

ZAPISNIK SA 24. REDOVNE SJEDNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU