26_REDOVNA

Ispis

ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM PERIODU

ODLUKA O POSTAVLJANJU ZNAKOVA SA NAZIVIMA NASELJA

ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

ODLUKA O PREUZIMANJU DUGA PO OSNOVI IZDANOG JAMSTVA PO UGOVORU ZA KREDIT HIDROKOMA doo

ZAKLJUČAK O PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

ZAPISNIK SA SJEDNICE