28_redovna_Sjednica

Ispis

28.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 19.04.2017.

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O STANJU U PROSTORU OPĆINE UDBINA ZA RAZDOBLJE 2013-2016

ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I LOKACIJAMA ZA PRODAJU ROBE POKRETNIH PRODAVAČA I PRODAJI ROBE NA KLUPAMA IZVAN TRŽNICE

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

ODLUKA O OTPISU I ISKNJIŽENJU POTRAŽIVANJA

ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU PROGLAŠENJA ELEMENTARNE NEPOGODE