DRUGA_SJEDNICA_OPCINSKOG_VIJECA

Ispis

DRUGA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 15.09.2017.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA  U PROSTORU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU-PROČIŠĆENI TEKST

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA

ODLUKA O PRIJEDLOGU IMENOVANJA SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ

ZAPISNIK SA DRUGE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA