ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Ispis

ČETVRTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 21.12.2017.G.

1. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PODUDBINA

2. ODLUKA O III. IZMJENI I DOPUNI PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA 

3. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIKA U "CENTRU ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

4. ODLUKA O OTPISU I RASHODU UREDSKE OPREME

5. ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE UDBINA