PETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 23.01.2018.G.

Ispis

1.  Statut Općine Udbina

2. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina

3. Odluka o načinu sakupljanja otpada

4. Zaključak o usvajanju Strategije turizma

5. Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Centra za pomoć u kući Općine Udbina

6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja - ravnatelj Centra za pomoć u kući Općine Udbina

7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava građana iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Udbina

Zapisnik sa pete redovne sjednice