ŠESTA REDOVNA SJEDNICA ODRŽANA 03.04.2018.G.

Ispis

Zapisnik sa šeste redovne sjednice 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Udbina

2. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2017.g.

- Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017.g.

- Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za legalizaciju za 2017.g.

- Izvještaj o  izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Udbina za 2017.g.

3.1. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.

3.2.  Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017.g.

3.3.  Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o ostvarenju Financijskog plana proračunskih korisnika za 2017.g.

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2017.g.

5. Odluka o otpisu i isknjiženju potraživanja i obaveza 

6. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općina Udbina za 2017.g.

7. Plan upravljanja imovinom Općine Udbina za 2018.g.

8. Odluka o kratkoročnom zaduženju 

9. Odluka o prijevremenom otkupu financijskog leasinga 

10. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

11. Odluka o usvajanju izvještaja načelnika

12. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017.g.