OSMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 08.06.2018.G.

Ispis

1.  I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2018.g.

2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna za 2018.g.

- I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018.g.

- I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.

- I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.g.

- I. Izmjene i dopune programa korištenja sredstava od poljoprivrede za 2018.g.

- I. Izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.g.

3.  Odluka o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

4. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

5. Odluka o nabavci rabljenog vozila sa spremnikom za vodu

6. Odluka o izmjeni i dopuni Plana upravljanja imovinom Općine udbina za 2018.g.

7. Odluka o usvajanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

8. Odluka o osnivanju Centra za pomoć u kući Općine Udbina 

9. Statut Centra za pomoć u kući Općine Udbina 

9.1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za pomoć u kući Općine Udbina

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenta i visini osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina