DEVETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 30.07.2018.

Ispis

DEVETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 30.07.2018.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.06.2018.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.06.2018.

ODLUKA O 2.IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA GRAĐANA IZ SOCIJALNE SKRBI KOJE OSIGURAVA OPĆINA UDBINA

ODLUKA O UVRŠTENJU KATASTARSKIH ČESTICA U GZ PODUDBINA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POTICAJNIM MJERAMA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA

ODLUKA O 1.IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA, TE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA