10.SJEDNICA_OV

Ispis

DESETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 17.08.2018.

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA PROJEKT "REKONSTRUKCIJA ZGRADE VATROGASNOG DOMA DVD UDBINA"

ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI - NERAZVRSTANE CESTE

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA PROJEKT "IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOPSKRBNIH CJEVOVODA NA PODRUČJU NASELJA UDBINA"

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA PROJEKT "IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA UDBINA"

ZAPISNIK SA 10.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA