11.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Ispis

11.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 19.10.2018.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2018. GODINU

- ODLUKA O II.IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

- II.IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2018.

- II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018.

- II.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJ. ZEMLJIŠTA

- II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU

- II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

- PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

- I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO"

ODLUKA O III. IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA GRAĐANA IZ SOCIJALNE SKRBI KOJE OSIGURAVA OPĆINA UDBINA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE UDBINA

ODLUKA O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GZ PODUDBINA

ODLUKA O PRIJEDLOGU SUDACA POROTNIKA

ODLUKA O RASPSIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

ZAPISNIK