13.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Ispis

13.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 31.01.2019.

1. ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJ.ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

2. ODLUKA O PRIGOVORIMA NA PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJ.ZEM. U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

3. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJ.ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

4.  ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA UDBINA

5. ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

6. ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA "MEDO" UDBINA

7. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA