14.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA,29.03.2019.

Ispis

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2018.GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2018.GODINU

 IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ZA 2018. 

 IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU

 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJ.ZEMLJIŠTA

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU ZA 2018. GODINU

 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFR. ZA 2018.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INF.ZA 2018.GODINU

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

 ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA POMOĆ  U KUĆI

IZVJEŠTAJ O RADU NAČELNIKA OPĆINE ZA 2018. GODINU

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI DRUŠTVU "KRALJEVAC"

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽ.I NAMJEŠTENICIMA U JUO OPĆINE UDBINA

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI