15. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 19.06.2019.

Ispis

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2019. godinu

1.1. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa u 2019. godinu 

1.2.  Odluka o I. izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna u 2019. godinu

1.3. I. Izmjene i dopune Programa gradnje u 2019. godinu

1.4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 2019. godini

1.5. I. Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa u 2019. godini

1.6. I. Izmjene Programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

1.7. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine Udbina za 2019. god.

2. Odluka o komunalnom redu

3. Odluka o donošenju II.izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Općine Udbina

4. Odluka o suglasnoti za provedbu ulaganja, "Opremanje dječjeg vrtića u općini Udbina"

5. Odluka o visini koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u Centru za pomoć u kući Općine Udbina

6. Odluka o imenovanju općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

7. Odluka o otpisu i rashodu dugotrajne imovine i sitnog inventara