16.sjednica Općinskog vijeća

Ispis

16.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 02.08.2019.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2019.

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2019. GODINU

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2019.

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA ZA 2019.

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE

ODLUKA O PRIHVAĆANJU ZAHTJEVA I UVRŠTENJU U PRORAČUN