24.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 15.12.2020.

Ispis

 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2020.g.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.g. s obrazloženjem,

-Opći dio

-Posebni dio

-Obrazloženje uz 2.izmjene i dopune 

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.g.

Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2020.g.   

Programi uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2020.godinu

II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020.g.,

II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2020.g.

II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2020.g,

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2020.g.,

.II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

.II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020.g.,

Donošenje Proračuna Općine Udbina za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Proračun Općine Udbina za 2021.g. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

-Opći dio Proračuna

Posebni dio Proračuna

Obrazloženje uz Proračun

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2021.g.

Plan razvojnih programa Općine Udbina za 2021-2023.

Programi uz Proračun Općine Udbina za 2021. godinu

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021.g.,

Program utroška sredstava od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta za 2021.g.,

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.,

Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2021.g.  

Program javnih potreba za 2021.g.,

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.,

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Udbina u 2021. godini

 Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za razdoblje od 2021. – 2027. g.,

Plan upravljanja imovinom za 2021.g.,

Odluka o izmjenama Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području Općine Udbina,

Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih posljedica za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19,

Odluka o visini naknade za novorođenčad,

Zaključak  o sufinanciranju prehrane učenika Osnovne škole,

Zaključak  o sklapanju sporazuma za postavljanje infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila,

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.,

Izvješće o provođenju Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2020. godinu,

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2020. godinu,

 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za 2021. godinu,

 Plan rada i financijskog plana Centra za pomoć u kući Općine Udbina za 2021.g.,

Nevereficirani zapisnik