19 sjednica

Ispis

19. sjednica Općinskog vijeća, održana 27.12.2012.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA U OPĆINI UDBINA ZA 2012.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2012. GODINI

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2012. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2012. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2012. GODINU

 

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2013. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2013. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE, OBJEKATA VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE, TE GRAĐ.OBJEKATA ZA 2013. GODINU

PRORAČUN OPĆINE UDBINA ZA 2013. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2013. GODINU

 

ODLUKA O PROMJENI OMJERA U DODJELI STIPENDIJA PO RASPISANOM NATJEČAJU

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O NASTAVKU PROGRAMA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI "POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA"