18. SJEDNICA

Ispis

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 27.11.2012.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CIJENE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU "MEDO"

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ "MEDO"

ODLUKA O DODJELI POMOĆI U OGRIJEVU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2012. GODINU

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA

ODLUKA O ZADUŽENJU

ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE OPĆINE UDBINA

ODLUKA O NAZIVU ULICA I TRGOVA U NASELJU UDBINA I NAZIVU NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA