17.SJEDNICA

Ispis

 17.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 06.09.2012.

 

ODLUKA O DOZVOLJENOM PREKORAČENJU NAJVIŠE DOPUŠTENE RAZINE BUKE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2012. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2012. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U OPĆINI UDBINA ZA 2012. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2012. GODINI

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013. I 2014. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O BROJU ETAŽA KOJE SE MOGU OZAKONITI NA NEZAKONITO IZGRAĐENOJ ZGRADI

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA RAZDOBLJE 2012 - 2014.

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE UDBINA (01.01. - 30.06.)

ODLUKA O PRIJEDLOGU SUDACA POROTNIKA

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE

ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU SUZBIJANJA KRIMINALITETA

ODLUKA O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

ZAKLJUČAK O POSLOVANJU KOMUNALNOG DRUŠTVA "HIDROKOM"

ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTJEVA UDRUGE "MMM PROJEKT"

ZAKLJUČAK O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA