15.SJEDNICA

Ispis

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 29.03.2012.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2011. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE OPĆINE UDBINA ZA 2011. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOM.INFR. OPĆINE UDBINA ZA 2011. GODINU

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O NASTAVKU PROGRAMA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI "POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA"

ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

ODLUKA O OTPISU OPREME I ALATA

ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA

ODLUKA O PRERASPODJELI POZICIJA PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ZAKLJUČAK O ODRŽAVANJU IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA