21.SJEDNICA

Ispis

21.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 03.04.2013.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE UDBINA

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUN.INFRASTRUKTURE OPĆINE UDBINA ZA 2012. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE I GRAĐ.OBJEKATA U OPĆINI UDBINA ZA 2012. GODINU

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA

ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ODLUKA O GOSPODARENJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O POTICAJNIM MJERAMA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA - SKD "PROSVJETA"

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA - "T-COM"

ODLUKA O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU UDBINA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA OPĆINE

ZAKLJUČAK - KOMUNALNO DRUŠTVO "HIDROKOM"

ODLUKA O USVAJANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE 2013-2021. GODINE - OPĆINA UDBINA

ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA

ZAPISNIK SA SJEDNICE