Javna nabava MN 01/2021

Javna nabava

Dana 27.05.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je javna nabava robe pod  brojem 2021/S 0F2-0020560 i 2021/S 0F2-0029760 u postupku 'Opremanje dječjeg vrtića Udbina'.