Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave JN 10/2024 - Modernizacija javne rasvjete- IV faza

Pozivi - jednostavna nabava

Općina Udbina pokreće postupak jednostavne nabave radova pod nazivom "Modernizacija javne rasvjete - IV faza", oznake nabave JN 10/2024  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponuda zaključno sa danom 20.05.2024. godine do 12:00 sati.