Poziva na 6. javno savjetovanje u 2023. godini - Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na kat. čest. br. 3951/1 KO Mutilić

Pozivi - javno savjetovanje

Na temelju članka 11. Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13., 85/15. i 69/22.)  OPĆINA UDBINA započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na kat. čest. br. 3951/1 KO. Mutilić

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. prosinca 2023. dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga  Odluke dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina  ili slanjem e-maila na adresu elektroničke pošte: pisarnica@udbina.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga  Odluke  na koji se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te javno dostupni na internetskoj stranici Općine Udbinaj u obliku izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Temeljem predloženog nacrta Odluke  i pristiglih prijedloga formirat će se konačni tekst Odluke koji će biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.