Općinsko vijeće

Općina Udbina

1. Slobodan Bjelobab (SDSS), predsjednik

2. Josip Šubarić (HDZ), podpredsjednik 

3. Ankica Javor (HDZ), član

4. Ivanka Perković Begić (HDZ), član

5. Dušan Zec (SDSS), član

6. Dane Đukić (SDSS), član

7. Anđelka Žigić (SDSS), član

8. Milan Uzelac (SDSS), član

9. Ivana Krmpotić (Lipo), član

______________________________________

DOKUMENTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Poslovnik o radu Općinskog vijeća

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2013. g.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2020.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2021.g.

Odluka o naknadi za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća

Popis udjela članova Općinskog vijeća u poslovnom subjektu

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Udbina